Edukacijski centar “DIGITALNI SVIJET”

Edukacijski centar “Digitalni svijet” nudi rješenje polaznicima svojih programa na jednostavan, brz i povoljan način. Naši predavači su stručnjaci iz “realnog” sektora koji svakodnevno obavljaju poslove iz svoje domene što je garancija da će znanje za tu struku sigurno biti preneseno polaznicima. Time će polaznici dobit kompetencije nužne kod  traženja zaposlenja i moći će ponuditi odgovore  na  sve izazove koji se postave pred njih.

 

Edukacije su podjeljene u dva stupnja i radionicu

Basic ili početni stupanj za sve djelatnosti

Advanced ili napredni stupanj za pojedine djelatnosti

Workshop ili radionice za pojedine interesne skupine

Edukacija

Drugi segment nastoji olakšati poslodavcima potragu za adekvatno educiranom radnom snagom te im ponuditi jamstvo da će polaznici koji su završili edukaciju u “Digitalnom svijetu” sigurno biti osposobljeni za posao koji bi trebali obavljati te da neće morati trošiti dragocjeno vrijeme na njihovo osposobljavanje osim osnovnog uvođenja u posao.

 

OBRAZOVNI SMJEROVI

EDUKACIJE

RADIONICE

SAVJETOVANJA

DIGITALNI SVIJET RIJEŠAVA SVE VAŠE POTREBE PRI KORIŠTENJU RAČUNALA I PROGRAMA U DIGITALIZACIJI POSLOVANJA

Digitalni svijet
Ribarska 1a
e-mail: info@digitalnisvijet.net
web:www.digitalnisvijet.net
Express-info d.o.o.
G. Sroki 122e, 51216 Viškovo

Tem. kapital: 20 000 uplaćen u cjelosti:
Oib: 85330316589
IBAN: HR3123600001102560012
Čl. uprave: Danijel Celcner

e-mail: info@digitalnisvijet.net
web:www.digitalnisvijet.net

Copyright 2021. Digitalni svijet All rights reserved