RADIONICE – WORKSHOPS

Dobro došli u radionicu.

Ovdje ćemo kroz rješavanje problema i realnih situacija u bilo kojem segmentu digitalnih tehnologija omogućiti našim polaznicima da brzo i kvalitetno dođu do informacija o temi koja im je interesantna.

Radionice će biti organizirane na upit i održavat će se nekoliko puta mjesečno ovisno o broju zainteresiranih polaznika. Radionica može biti inicirana i od polaznika i na upit bilo kojeg klijenta koji nije direktno u našem centru.

DIGITALNI SVIJET RIJEŠAVA SVE VAŠE POTREBE PRI KORIŠTENJU RAČUNALA I PROGRAMA U DIGITALIZACIJI POSLOVANJA

Digitalni svijet
Ribarska 1a
e-mail: info@digitalnisvijet.net
web:www.digitalnisvijet.net
Express-info d.o.o.
G. Sroki 122e, 51216 Viškovo

Tem. kapital: 20 000 uplaćen u cjelosti:
Oib: 85330316589
IBAN: HR3123600001102560012
Čl. uprave: Danijel Celcner

e-mail: info@digitalnisvijet.net
web:www.digitalnisvijet.net

Copyright 2021. Digitalni svijet All rights reserved